XESTIÓN DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS: NOVA CLAVE¿Esquenciu a súa clave?

Xeraráse unha nova clave para vostede, que será enviada ao enderezo de correo electrónico asociado coa súa conta. Todo o que ten que facer é introducir o seu nome de usuario.Usuario:

Se non lembra o seu nome de usuario, envíe un correo electrónico con asunto "Complementos retributivos" indicando o seu DNI, nome e apelidos ao enderezo informatica@acsug.es©ACSUG :: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Server is housing at Cesga