XESTIÓN DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS

IMPORTANTE:
TEN QUE REXISTRARSE PARA PODER ACCEDER Á APLICACIÓN.
NO CASO DE TERSE PRESENTADO EN ANTERIORES CONVOCATORIAS, O NOME DE USUARIO E CLAVE DE ACCESO, SON OS MESMOS.

Nome de usuario:
Clave:
Lémbrame a vindeira vez

[¿Esquenciu a clave?]

¿Non está rexistrado? Rexistrarse
AXUDA


Total de membros: 4673
Hai 0 usuarios rexistrados e 1 invitados vendo o sitio.

De acordo coa Lei Orgánica de Protección de Datos, infórmaselle de que os seus datos persoais van ser incorporados a un ficheiro automatizado, o cal ten a finalidade de avaliar ás persoas solicitantes das retribucións adicionais segundo as bases establecidas na convocatoria vixente. Ponse no seu coñecemento o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais mediante escrito dirixido a CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA - Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás, s/n. Edificio Fontán, 2º andar - 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).©ACSUG :: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Server is housing at Cesga