AXUDA

  1. Primeiro paso: Para utilizar a aplicación informática destes complementos retributivos ten que rexistrarse como usuario da plataforma. Se xa empregou a plataforma o seu nome de usuario e clave de acceso son os mesmos que utilizou nesa ocasión. De non ser así, siga o enlace "Rexistrarse" da páxina principal. Aparecerá un formulario que terá que cubrir e despois terá que premer en "Rexistrarse” para que o sistema lle envíe un correo electrónico, ao enderezo que vostede indique, co seu nome de usuario e clave de acceso.
  2. Esquecín a miña clave de acceso, ¿que podo facer?Na páxina principal da aplicación, debe premer no enlace "¿Esqueceu a clave?", cubra o formulario no que se lle pide o seu nome de usuario e prema o botón "Obter unha nova clave".Recibirá un correo electrónico, cunha nova clave de acceso. Se non lembra o usuario ou o seu correo-e non está correcto, siga as instrucións sinaladas.
  3. A clave de acceso é moi difícil de lembrar. Pode vostede cambiar a clave de acceso por unha que vostede desexe, elexindo do menú interno na súa esquerda , "Modificar clave".
  4. Quero solicitar o Complemento á excelencia curricular, ¿como procedo? Debe entrar na plataforma co seu nome de usuario e clave de acceso. Verá un menú na esquerda. O primeiro que debe facer é incorporar os seus datos persoais seguindo a opción do menú "Datos xerais->Datos persoais". A continuación introducirá os datos dos méritos suxeitos á avaliación: empezando pola avaliación básica: prema "Solicitudes->Complemento excelencia->Avaliación básica". Neste apartado poderá introducir os datos referidos aos tramos de quinquenios e sexenios que vostede teña. A continuación, se desexa introducir os méritos da avaliación adicional, prema en "Solicitudes->Complemento excelencia->Avaliación adicional" onde poderá ir introducindo os méritos docentes por un lado e os de investigación polo outro. Cando remate de cubrir todos os datos, siga o menú "Solicitudes->Complemento excelencia->Xerar instancia”. Visualizará un resumo con todos os datos gardados no sistema. Dende aquí poderá modificar aquilo que precise mais, en caso contrario, poderá xerar a instancia O que se crean son uns documentos en PDF (modelo de instancia Anexo III e o documento cos méritos adicionais, en caso de solicitalos, Anexo IV). Estes documentos, dirixiranse á Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e deberán presentarse na sede electrónica da Xunta de Galicia con domicilio https://sede.xunta.es. No caso de dúbidas, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención de los formularios na sede electrónica, poderán dirixirse ao teléfono de información 012 ou correo electrónico 012@xunta.gal.
  5. Quero solicitar o Complemento polos cargos de xestión, ¿como procedo? Debe entrar na plataforma co seu nome de usuario e clave de acceso. Verá un menú na esquerda. O primeiro que debe facer é debe premer en "Datos xerais->Datos persoais" e cubrir ou actualizar os datos alí expostos. A lista de cargos desempeñados, ten que introducila seguindo o menú "Solicitudes->Complemento xestión->Cubrir instancia". Para poder engadilos deberá seleccionar da lista despregábel : incorporación de cargos non certificados aqueles cargos que vostede queira presentar a avaliación e, ou xa están recoñecidos pola CGIACA co cal só debe seleccionalo, ou de ser diferente, seleccionará Outro como opción no final da listaxe. Deberá cubrir os campos que correspondan para cada un dos cargos que sexan introducidos na plataforma.Cando remate de cubrir todos os datos, siga o menú "Solicitudes->Complemento xestión->Xerar instancia". Visualizará un resumo con todos os datos gardados no sistema. Dende aquí poderá modificar aquilo que precise mais, en caso contrario, poderá xerar a instancia. O que que se crean son uns documentos en PDF (modelo de instancia Anexo II e o documento cos cargos presentados a avaliación Anexo III). Estes documentos, dirixiranse á Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e deberán presentarse na sede electrónica da Xunta de Galicia con domicilio https://sede.xunta.es
  6. ¿Como se xunta un ficheiro? Como poderá comprobar, a plataforma dálle a opción de xuntar documentación en varios sitios. Seguindo o botón "Examinar", busque o arquivo que quere xuntar, seleccióneo e acepte. Verá a ruta do ficheiro no campo de texto. Lembre que o arquivo en ningún caso poderá ter un tamaño superior a 4 MB.


©ACSUG :: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Server is housing at Cesga